Shimano Europe behaalt WELL Pre-certificering ‘Zilver’

Adamasgroep heeft op 23 september jongstleden de WELL Pre-certificering op zilveren niveau uitgereikt aan Shimano Europe Group voor hun hoofdkantoor op de High Tech Campus Eindhoven. Het certificaat is gebaseerd op de ingediende projectdocumentatie.

De volgende stap is de onsite WELL performance testing, die in november 2020 zal worden uitgevoerd. Na het succesvol afronden van de binnenklimaat kwaliteitstesten zal Shimano het definitieve WELL-certificaat behalen. Shimano behaalde reeds een BREEAM Excellent certificaat voor het gebouw.

Referenties

Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...
Met innovatieve bouwmethodes en milieubesparend bouwen is het pand klaar voor de toekomst!