WASCO gaat voor duurzame ontwikkeling op ecofactory Apeldoorn

WASCO gaat voor duurzame ontwikkeling op ecofactory Apeldoorn,

BREEAM-NL ‘Excellent’ als ambitie

Verwarmings- en sanitairgroothandel Wasco bouwt op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn een nieuw distributiecentrum. Duurzaamheid, met daaraan gekoppeld het BREEAM-NL Duurzaamheidscertificaat ‘Excellent’, speelt een belangrijke rol bij de bouw van dit DC met een oppervlakte van 18.000 m2 logistieke ruimte en 1.500 m2 kantoren. Met de komst van dit nieuwe distributiecentrum verwacht Wasco nòg flexibeler te zijn naar de klant, verder te kunnen groeien en het assortiment te kunnen uitbreiden.

Adamasgroep is betrokken als duurzaamheidsexpert bij het projectteam in zowel ontwerp als realisatiefase Doelstelling is een duurzaam logistieke hal met kantoor, gecertificeerd met een BREEAM-NL label ´Excellent’ volgens BRL2011.

Omvang:  
 circa 18.000m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
logistiek centrum 
Fase:  
ontwerp en realisatie
Periode:  
2015-2016
Opdrachtgever:  
WASCO
 
Ontwerp:  
Bessels Architekten & Ingenieurs
Ontwerpteam:  
VDR bouwgroep 
WASCO gaat voor duurzame ontwikkeling op ecofactory Apeldoorn WASCO gaat voor duurzame ontwikkeling op ecofactory Apeldoorn WASCO gaat voor duurzame ontwikkeling op ecofactory Apeldoorn WASCO gaat voor duurzame ontwikkeling op ecofactory Apeldoorn

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...