Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel – Implementatietraject

Conceptontwikkeling en procesmanagement

Opdrachtgever: Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel

Het exploiteren van een bibliotheek is in de huidige tijd geen sinecure. Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel heeft een vernieuwende visie ontwikkelt voor het concept bibliotheek. Deze innovatie is een voorbeeld voor de rest van Nederland en is beloond met een nominatie als beste bibliotheek van Nederland met een score van 4 sterren.

Adamasgroep heeft voor Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel de visie omgezet in werkelijkheid. De visie is vertaald naar een haalbaar programma van eisen. Aan de hand van het programma van eisen is voor de locaties Vianen, Houten Zuid en Ijsselstein het traject succesvol begeleid. De begeleiding bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

Inventarisatie bestaand vastgoed
Opstellen van een beheersplan en een risicoinventarisatie
Advies mbt de huurcontracten en de vastgoedtransacties
Kostenmanagement
Managen ontwerpteam waarbij de vertaling het programma van eisen naar een ontwerp werd bewaakt
Procesbegeleiding, betrokken partijen: gemeente, architect, ontwikkelaar, aannemer en de overige adviseurs
Directievoering tijdens realisatie

 

Omvang:  
3.200 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw / Herontwikkeling
Functie:  
Bibliotheek
Fase:  
Ontwerp/Realisatie
Periode:  
2008 - 2011
Opdrachtgever:  
Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel
 
Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel – Implementatietraject

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...