Spark – International Business College, Mitrovica (Kosovo)

Second-opinion ontwerpen prijsvraag en advies aanbesteding en selectie

Opdrachtgever: Spark

Spark biedt ambitieuze jongeren in een door conflict beïnvloede maatschappij een toekomst door het aanbieden van hoger onderwijs en entrepreneurship. Door het ontwikkelen van een internationale business college in Mitrovica (Kosovo) wordt hier invulling aangegeven. Stark heeft hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. In totaal worden circa 400 studenten gehuisvest in twee gebouwen.

Adamasgroep heeft als specialist uit Nederland een second-opinion gedaan op de diverse ontwerpen van de prijsvraag. Middels de ruime ervaring binnen Adamasgroep opgedaan met het ontwikkelen van onderwijsinstellingen hebben wij Stark geadviseerd over welk ontwerp het best past bij de visie van Stark. Ook hebben wij Spark geadviseerd met betrekking tot de aanbesteding en selectie.

 

Omvang:  
7.800 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Initiatief/Ontwerp
Periode:  
2009 - 2010
Opdrachtgever:  
Spark
 
Spark – International Business College, Mitrovica (Kosovo)

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...