Kantoor vol energie

Zo krijgen we de markt van energieneutraal renoveren in beweging!

Samen met BALANCE en arkoz doet adamasgroep mee in een excellent expertteam dat VRAAG aanjaagt en DOEN faciliteert.

Platform 31 heeft met het programma Energiesprong een marktuitvraag gedaan voor een experteam dat de bestaande kantoormarkt kan stimuleren om een energiesprong te maken naar energieneutrale huisvesting.

Samen met Balance: “bureau voor advies, projecten en interm management” Arkoz “strateeg op het gebied van vastgoed voor woningcorporaties” heeft adamasgroep een visie en strategie neer gelegd om de energiesprong naar energieneutrale kantoren aan te jagen.

In de onderstaande video wordt deze visie en strategie toegelicht.

Het was een leuke en spannende strijd en uiteindelijk zijn we als team geeindigd op een tweede plaats.

Meer info via de site van “kantoor vol energie”

Links:

www.youtube.com/watch

www.kantoorvolenergie.nl/een-dag-met-einstein-energie-en-willenschap/

 
Kantoor vol energie Kantoor vol energie

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...