Gemeente Zandvoort – Louis Davidscarré

Het opstellen van een integraal programma van eisen en het begeleiden van het aanbestedingstraject design & construct

Opdrachtgever: Gemeente Zandvoort
Het Louis Davidscarré, gelegen in het hart van Zandvoort, biedt naast wonen ook ruimte aan een brede school, een openbare bibliotheek, een multifunctionele ruimte voor culturele en sociale activiteiten, een sporthal en een openbare parkeergarage met ruim 500 parkeerplaatsen. Het complex is ontwikkeld middels een design & construct contract.

Het succesvol ontwikkelen van de Louis Davidscarré is gericht op de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. Adamasgroep heeft samen met en voor de betrokken partijen een integraal programma van eisen opgesteld. Met name de uitlopende belangen van de diverse partijen heeft gezorgd voor een complex vraagstuk. Het integraal programma van eisen is de fundering gebleken voor succesvol doorlopen van de ontwerpfasen, de technische uitwerking, de realisatie tot met het beheer, exploitatie en het onderhoud van het complex. Het integraal programma van eisen is door Adamasgroep ‘bewaakt’ tijdens het ontwerp en realisatie traject door het begeleiden van het design & construct aanbestedingstraject.

Omvang:  
6.000 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Wonen, zorg, onderwijs, parkeren, sport
Fase:  
Initiatief/Ontwerp/Realisatie
Periode:  
2008
Opdrachtgever:  
Gemeente Zandvoort; afdeling ontwikkeling en beheer
 
Gemeente Zandvoort – Louis Davidscarré Gemeente Zandvoort – Louis Davidscarré Gemeente Zandvoort – Louis Davidscarré Gemeente Zandvoort – Louis Davidscarré

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...