Gemeente Utrecht – Herontwikkeling Laan van Puntenburg

Haalbaarheidstudie, aanbestedingsadvies en procesmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling (SO)

De gemeente had het pand aan de Laan van Puntenburg 2 gekocht. Naast de openbare basisschool (OBS) De Twijn zou het Christelijk Gymnasium worden gehuisvest in het pand. Echter het renoveren van het pand voor beide scholen bleek een te zware belasting voor de onderwijsbudgetten.

Adamasgroep heeft de gemeente geadviseerd over de mogelijke scenario’s voor de herontwikkeling van het pand. Uiteindelijk is gekozen voor een herontwikkeling van het Rijksmonumentale pand tot een breed onderwijskundig complex. Naast de al aanwezige basisschool is een kinderdagverblijf en een ROC toegevoegd. Naast de scenarioanalyse was Adamasgroep ook medeverantwoordelijk voor het kostenmanagement, de aanbesteding en selectie, interne procesmanagement en directie en toezicht tijdens de bouw.

Omvang:  
5.500 m2 bvo
Soort:  
Het ontwikkeling
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Initiatief/Ontwerp/Realisatie
Periode:  
2007 - 2009
Opdrachtgever:  
Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling (SO)
 
Gemeente Utrecht – Herontwikkeling Laan van Puntenburg

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...