Gemeente Maasdonk – multifunctioneel centrum “de Koppellinck” te Geffen

Visievorming, ontwerp en projectmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Maasdonk

Dit project betreft een Multifunctioneel centrum waarin twee scholen, gymzaal, naschoolse opvang en diverse verenigingen gevestigd zijn. Het MFC maakt deel uit van een centrumplan ontwikkeling waarvan de realisatie van het MFC de eerste fase is. De doelstelling was om een optimale situatie te creëren voor kinderen en waarbij het centrum een actieve rol te speelt in de dorpskern.
Adamasgroep heeft als procesmanager de betrokken partijen begeleid in de ontwikkeling van de MFC. Van idee naar visie en van ontwerp naar realisatie. Hierbij zijn de belangen van alle betrokkenen behartigd, wat heeft geleid tot een succesvol resultaat. De werkzaamheden bestaan uit: advies visievorming, programma van Eisen (functioneel, ruimtelijk en technisch), een integrale ontwerp en bouwprojectmanagement inclusief directievoering en toezicht.

Omvang: circa 4.200 m2 bvo

 

Omvang:  
4.200 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Initiatief/Ontwerp/Realisatie
Periode:  
2009 - 2010
Opdrachtgever:  
Gemeente Maasdonk
 
Gemeente Maasdonk – multifunctioneel centrum “de Koppellinck” te Geffen Gemeente Maasdonk – multifunctioneel centrum “de Koppellinck” te Geffen Gemeente Maasdonk – multifunctioneel centrum “de Koppellinck” te Geffen

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...