Gemeente Lith – Integraal PvE Brede School Lith Oost

Visievorming en procesmanagement

Opdrachtgever: Gemeente Lith
De gemeente Lith wil graag een Brede School in het hart van de nieuwe woonwijk Lith Oost realiseren. De Brede School wordt tevens het ‘hart’ van deze oostkant. De Lithse politiek wil alle registers opentrekken om er een pareltje van te maken. Echter niet iedereen in de gemeente is even enthousiast over de locatie. In de Brede School kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar terecht bij de basisschool (De Meander), de peuterspeelzaal De Speeltol, de kinderopvang en buitenschoolse opvang Humanitas, de bibliotheek Maasland en de Stichting Thuiszorg Brabant Noord Oost.Adamasgroep heeft een visie ontwikkelt waarin zowel de gemeente, de gebruikers als de omgeving zich heeft kunnen vinden. Om deze visie te verwezenlijken heeft de gemeente Adamasgroep de opdracht gegeven het proces te begeleiden. De visie is vertaald naar een praktisch programma van eisen waarmee het ontwerpteam de vertaling naar een ontwerp heeft kunnen maken.Het ontwerp kenmerkt zich door kleinschalige huisjes die naadloos aansluiten op de bebouwing van Lith. De sporthal ligt verdiept waardoor het grote volume een onderdeel wordt van het landschap. Het speellokaal is gekoppeld aan de sporthal waardoor het als podium kan dienen.
Centraal ligt de entreehal met bibliotheek.De Brede School is meer dan een verzamelgebouw. Het betreft een laagdrempelig maatschappelijk centrum waar kinderen zich onder begeleiding optimaal kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken werken de betrokken partijen nauw samen. Onder begeleiding van Adamasgroep is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Ter ondersteuning van het beheer en exploitatie hebben wij vooraf de beheer en exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt voor de gebruikers en de gemeente.

Omvang:  
Omvang: circa 4.500 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Ontwerp/Realisatie
Periode:  
2008 - 2009
Opdrachtgever:  
Gemeente Lith
 
Gemeente Lith – Integraal PvE Brede School Lith Oost

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...