Gemeente Leusden – GPR analyse Montessori ’t Ronde

Ten behoeve van het integrale huisvestingsplan onderwijs Gemeente Leusden

Opdrachtgever: Gemeente Leusden

De gemeente Leusden is voornemens het onderdeel duurzaamheid meer tastbaar te maken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De gemeente heeft GPR als handvat gebruikt om zo duurzaamheid meetbaar te maken.

Adamasgroep heeft voor de Gemeente Leusden een GPR-gebouwscan voor één van de lokale schoolgebouwen uitgevoerd. Op basis van de GPR analyse is een strategisch advies opgesteld voor hoe de gemeente duurzaamheid kan implementeren in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Omvang:  
800 m2 bvo
Soort:  
Bestaand
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Gebruik
Periode:  
2013
Opdrachtgever:  
Gemeente Leusden
 
Gemeente Leusden – GPR analyse Montessori ’t Ronde

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...