Gemeente Delft – Brede school Harnaschpolder

Programma van eisen, budget, projectmanagement en aanbestedingsadvies

Opdrachtgever: Gemeente Delft

Gemeente Delft, Cluster Wijk- en Stadszaken, sector Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het ontwerp-, aanbestedings- en bouwproces van de Brede School Harnaschpolder te Delft. Het betreft een nieuwe brede school in de nieuwbouwwijk Harnaschpolder. In de school zijn twee scholen en een kinderdagopvang gehuisvest.

Adamasgroep heeft samen met de gemeente en de gebruikers het programma van eisen opgesteld en het budget bepaald. Namens het ingenieursbureau hebben wij het proces begeleid tot met realisatie. De volgende werkzaamheden zijn hierbij uitgevoerd:

Projectmanagement; tijdens de ontwerp-, besteksfase en uitvoeringsfase, waarbij gestuurd is op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kosten
Aanbestedingsadvies; het opstellen en uitvoeren van de aanbesteding en het contracteren van de uitvoerende partij
Directievoering; tijdens de uitvoeringsfase
Communicatie; terugkoppeling aan bestuur, gemeentelijke diensten en de gebruikers

 

Omvang:  
3.960 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Initiatief t/m Realisatie
Periode:  
dec 2009 - mrt 2011
Opdrachtgever:  
Gemeente Delft
 

Foto, bron: GAJ Architecten

Gemeente Delft – Brede school Harnaschpolder Gemeente Delft – Brede school Harnaschpolder Gemeente Delft – Brede school Harnaschpolder Gemeente Delft – Brede school Harnaschpolder

Referenties

EeStairs heeft een OUTSTANDING performance geleverd in haar benadering om op de bestaande fundamenten van een niet doorgegaan werk een architectonisch hoogstandje te realiseren wat ook aan de hoogste ...
fonQ realiseert een nieuw duurzaam DC te Utrecht en verdubbeld daarmee zijn capaciteit.
Het DC beslaat 25000 m2 en wordt onder BREEAM-NL gecertificeerd.
In Wroclaw (PL) wordt een van de grootste opslag en distributiecentra van europa gebouwd.