Gemeente Bussum – Bredeschool

Procesmanagement, visievorming, programma van eisen en aanbestedingsadvies

Opdrachtgever: Gemeente Bussum
De wijk werd gekenmerkt door vergrijzing, maar ook een hoge mate van aantal leerlingen binnen Bussum. De gemeente zocht naar een oplossing om deze doelgroepen gezamenlijk te huisvesten en samenwerking binnen de wijk te bevorderen. Middels een brede school zijn beide doelgroepen voorzien van een functioneel gebouw. De school is een inspiratiebron waar verschillende instanties nauw samenwerken ter ontwikkeling van het kind, de ouder en de samenleving. De wijk heeft hierdoor een positieve boost gekregen.

De brede school de Zonnewijzer biedt huisvesting aan de volgende gebruikers: twee scholen: ‘De Zonnewijzer’ en ‘Michiel de Ruyter’, de Jeugd bibliotheek, Jeugdtheater, twee peuterspeelzalen, GGD (jeugdgezondheidszorg), kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en een sportzaal.

Adamasgroep heeft het proces begeleid en was verantwoordelijk voor de visievorming en het programma van eisen. Ook is de gemeente ondersteund met juridisch en fiscaal advies en de keuze van de aanbestedingsvorm.

 

Omvang:  
4.000 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Initiatief/Ontwerp
Periode:  
2006 - 2007
Opdrachtgever:  
Gemeente Bussum
 
Gemeente Bussum – Bredeschool Gemeente Bussum – Bredeschool

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...