Facilicom – PPS Brede School Joure Zuid

Het uitvoeren van tendermanagement en projectmanagement

Opdrachtgever: Facilicom

Gemeente De Friese Meren heeft middels een innovatieve aanbesteding de markt uitgedaagd om voor een brede school in Joure de meest economische aanbieding te doen. Naast het ontwerpen en bouwen zijn ook diensten zoals onderhoud, energie, schoonmaak, alarmering ed voor 25 jaar uitbesteed. Oftewel een Publiek Private Samenwerking (PPS) cq een DBFMO aanbesteding. Middels een concurrentiegerichte dialoog heeft Facilicom de aanbesteding gewonnen op basis de meeste kwaliteit leveren voor een vast plafond budget.

Adamasgroep heeft voor Facilicom het tendermanagement gedaan. De tendermanager is verantwoordelijk voor het verzorgen van ‘de meest economische inschrijving’. Dit is gerealiseerd door Facilicom te vertegenwoordigen in de dialoog met de Gemeente. De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van het ontwerpteam, kostenmanagement, onderhandelen van de overeenkomsten, het schrijven van bijvoorbeeld een dienstverleningsplan, een monitoringsplan, een kwaliteitsplan, risicoanalyse en het presenteren van de bevindingen. Na het winnen van de tender vervult Adamasgroep de rol projectmanager tot en met oplevering.

Omvang:  
4.300 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Ontwerp/Realisatie
Periode:  
2011 - 2014
Opdrachtgever:  
Facilicom
 
Facilicom – PPS Brede School Joure Zuid

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...