Eurocampus – Internationale school Shanghai

Visievorming, programma van eisen en architectenselectie

Opdrachtgever: Eurocampus
Eurocampus is een internationale school gehuisvest in Shainghai (China). Aanvankelijk is ontwerp opgezet voor 2 nationaliteiten: Duits en Frans. De mogelijkheid is gecreëerd om in de toekomst ook andere nationaliteiten te huisvesten. De internationale school beschikt over kinderopvang, basisschool en middelbare school voor kinderen vanaf 2 tot 20 jaar en biedt ruimte voor ca. 1.500 leerlingen.

Adamasgroep heeft de Eurocampus in Shanghai (China) begeleid in de visievorming, het opstellen van het Programma van Eisen en het verzorgen van de architectenselectie.

Omvang:  
circa 22.000 m2 bvo
Soort:  
Nieuwbouw
Functie:  
Onderwijs
Fase:  
Initiatief/ontwerp
Periode:  
2003 - 2005
Opdrachtgever:  
Eurocampus
 

De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met DHV

Eurocampus – Internationale school Shanghai

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...