Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum

Bieze Food Group bouwt een nieuwe logistiek centrum in Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft plannen om aan de zuidzijde van de kern Nijkerk een nieuw bedrijventerrein genaamd De Flier te ontwikkelen. Het bedrijventerrein De Flier moet ruimte bieden aan lokale en regionale bedrijven met een verplaatsings- of uitbreidingsbehoefte.
Bieze Food Group ontwikkeld op dit bedrijven terrein een nieuw logisitiek centrum. De aanleiding voor het nieuwe logistieke centrum komt voort vanuit een doorkijk van de verschillende BV‘s naar de toekomst. Vanuit de verschillende werkmaatschappijen is gekeken naar de verwachte groei t/m 2018.

Bieze Food Group voornemens om met de nieuwbouw een energiebesparing te realiseren door in te zetten op een duurzaam en energiezuinig gebouw. In een vroeg stadium is de keuze gemaakt om deze ambitie vast te leggen d.m.v. een BREEAM-NL certificaat. Naast de te verwachten energiebesparing is hier is onder andere voor gekozen om ook naar de toekomstige gebruikers van het gebouw vast te leggen dat de keuze voor Bieze Food Group een duurzame keuze is.

Adamasgroep is bij dit project betrokken als assessor.

 

Omvang:  
circa 14.000m²
Soort:  
Nieuwbouw
Fase:  
Ontwikkeling en realisatie
Periode:  
2015-2016
Opdrachtgever:  
Bieze Food Group BV
 

architect en expert: van Bokhorst architecten

aannemer: Dijkhambouw BV

assessor: Martin Springer

Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...