Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum

Bieze Food Group bouwt een nieuwe logistiek centrum in Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft plannen om aan de zuidzijde van de kern Nijkerk een nieuw bedrijventerrein genaamd De Flier te ontwikkelen. Het bedrijventerrein De Flier moet ruimte bieden aan lokale en regionale bedrijven met een verplaatsings- of uitbreidingsbehoefte.
Bieze Food Group ontwikkeld op dit bedrijven terrein een nieuw logisitiek centrum. De aanleiding voor het nieuwe logistieke centrum komt voort vanuit een doorkijk van de verschillende BV‘s naar de toekomst. Vanuit de verschillende werkmaatschappijen is gekeken naar de verwachte groei t/m 2018.

Bieze Food Group voornemens om met de nieuwbouw een energiebesparing te realiseren door in te zetten op een duurzaam en energiezuinig gebouw. In een vroeg stadium is de keuze gemaakt om deze ambitie vast te leggen d.m.v. een BREEAM-NL certificaat. Naast de te verwachten energiebesparing is hier is onder andere voor gekozen om ook naar de toekomstige gebruikers van het gebouw vast te leggen dat de keuze voor Bieze Food Group een duurzame keuze is.

Adamasgroep is bij dit project betrokken als assessor.

 

Omvang:  
circa 14.000m²
Soort:  
Nieuwbouw
Fase:  
Ontwikkeling en realisatie
Periode:  
2015-2016
Opdrachtgever:  
Bieze Food Group BV
 

architect en expert: van Bokhorst architecten

aannemer: Dijkhambouw BV

assessor: Martin Springer

Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum Bieze gaat voor BREEAM Excellent logistiek centrum

Referenties

Met innovatieve bouwmethodes en milieubesparend bouwen is het pand klaar voor de toekomst!
In het geografische hart van Nederland ligt het distributiecentrum van Mainfreight. Een pand gebouwd om de klant optimaal te bedienen!
Traveller 14 is een zeer modern distributiecentrum op bedrijventerrein Trade Port Noord te Venlo. Het distributiecentrum is ontworpen volgens de laatste wensen en eisen van de gebruiker.