Bieze Food Group te Nijkerk

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen die een hoge duurzaamheidsprestatie als belangrijkste kenmerk hebben.

Bij de uitwerking van de aanbouwplannen rees het plan de in 2016 behaalde BREEAM-NL Excellent certificering (4-sterren) op te waarderen naar een Outstanding certificering (5-sterren). “Dit plan had kans van slagen maar volgens kenners zou het heel erg moeilijk zo niet onmogelijk zijn”, vertelt projectmanager Jos van Zijl van de Bieze Food Group (BFG). “Dat het uiteindelijk gelukt is met 86,91% (benodigd was 85%) geeft heel veel voldoening.” Dit project past in de duurzaamheidsplannen van de Wernsing Food Family, waaronder BFG valt.

Afgelopen jaar is onderzocht of een van de bestaande hallen te splitsen is een gekoeld en ongekoeld gedeelte. Maar om technische redenen is deze hal is niet deelbaar in twee temperatuurzones. Daarnaast is er een masterplan voor de Flier gemaakt, gebaseerd op een optimale bebouwing van het gehele terrein om daarmee de kosten te optimaliseren. Ook is een studie uitgevoerd naar het gebruikt van AGV’s en optimale inrichting van stellingen.

Om verdere groei te kunnen faciliteren is een plan bedacht om de hal tussen het bestaande en nieuwe gebouw te realiseren. De hal wordt voorlopig als ambiënt hal ingericht voor de opslag van Epos en Zuivelmij goederen. De totale opslag bedraagt 2900 palletplaatsen , conventioneel ingericht. Daarbij wordt de Epos hal vrijgespeeld voor verdere groei van gekoelde producten.

De huidige gekoelde opslagruimte worden optimaal gebruikt. In geval van het aandienen van een nieuwe klant voor gekoelde opslag is er geen mogelijkheid tot een grote uitbreiding.

Omvang:  
16.644 m²
Soort:  
Uitbreiding
Functie:  
Kantoor, industrie en bijeenkomst
Fase:  
Opgeleverd
Opdrachtgever:  
Bieze Food Group
 

 

BREEAM-NL certificering: 5-sterren, Outstanding

Opdrachtgever: Bieze Food Group
BREEAM Expert: Martin Springer, Adamasgroep BV
BREEAM Assessor: Wilco Smits, Lois Advies BV

Omvang gebruiksfuncties
Industrie: 15.943 m²
Kantoor: 609 m²
Bijeenkomst: 92 m²

Bieze Food Group te Nijkerk Bieze Food Group te Nijkerk

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...