Q&A Deltaplan Duurzame Renovatie

Waarom is dit Deltaplan nodig?

De gebouwde omgeving is goed voor bijna 40% van het energieverbruik in Nederland. Het potentieel voor verduurzaming in deze sector wordt op dit moment onvoldoende benut. Als we in het huidige tempo doorgaan, dan halen we doelstelling van het Parijse klimaatakkoord niet. Als vastgoedeigenaren in Nederland nemen we onze verantwoordelijkheid en pleiten voor een inhaalslag.

 

Is het niet veel te ambitieus om in 7 jaar tijd 50% energiezuiniger te worden?

Dat is een hoge ambitie, maar geen mission impossible. Er zijn al diverse gebouwen in Nederland die Paris Proof zijn. Het is zaak om van die voorbeelden te leren en op te schalen. Het Deltaplan bevat concrete maatregelen hoe we dit kunnen realiseren.

 

Zoals?

Bijvoorbeeld de introductie van all in huurprijzen. Op dit moment profiteren vastgoedeigenaren onvoldoende van hun investering in duurzame maatregelen. Het voordeel ligt bij de huurder, die minder energiekosten heeft. Door een huurprijs waarin de energiekosten al zijn opgenomen, komt het voordeel bij de verhuurder te liggen, die daarmee een prikkel heeft om te verduurzamen.

 

Is het niet beter om alle energie duurzaam te maken en niet te veel te investeren in besparing?

We moeten beiden doen. Ook in 2040 is duurzame energie niet onbeperkt beschikbaar. Uitgangspunt is dat een kantoorgebouw uiteindelijk maximaal 50 kilowattuur (kWh) per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Voor andere gebouwfuncties zijn soortgelijke getallen vastgesteld. Ongeacht de functie komt dat neer op een besparing van 2/3 ten opzichte van nu. Het resterende 1/3 deel van het huidige verbruik wordt door duurzame energie ingevuld, zoals windparken en geothermie.

 

Waarom is het Deltaplan slechts door 60 partijen ondertekend terwijl de DGBC uit 360 partijen bestaat?

Het is niet zozeer ondertekend, maar ontwikkeld door 60 marktpartijen. Die hebben in 5 werkgroepen per segment een plan neergelegd. Het aantal deelnemers per werkgroep is beperkt gehouden, met te veel partijen aan tafel is het lastig om snel tot concrete plannen te komen.

 

Maar voelen al jullie participanten zich gecommitteerd aan het Deltaplan?

Het plan is een ambitie die door 60 marktpartijen is ontwikkeld. Niet ieder gebouweigenaar zal even makkelijk aan de ambitie kunnen voldoen. Sommige gebouwen lenen zich lastig voor Paris Proof maatregelen, andere kunnen juist verdergaan dan de norm en bijvoorbeeld duurzame energie gaan leveren aan het net. Maar als we Parijs serieus nemen, moet de gebouwde omgeving in 2050 geheel CO2-neutraal zijn.

 

Wat is jullie relatie met De Bouwagenda en de klimaattafels?

De DGBC is aangesloten bij De Bouwagenda en neemt deel aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving. Het Deltaplan is een uitwerking van de doelstellingen die daarin zijn neergelegd.

 

Jullie pleiten voor een waardering op basis van daadwerkelijk energieverbruik. Moeten de huidige energielabels worden afgeschaft?

Een waardering op basis van daadwerkelijk gebruik geeft een veel nauwkeuriger beeld van de energieprestatie van een pand. Maar we moeten in deze fase geen tijd verspillen aan een discussie over welk label het beste is. We moeten keihard aan de bak om het energieverbruik in de gebouwde omgeving zoveel mogelijk terug te dringen.

 

Wat gaat er nu verder gebeuren?

De werkgroepen gaan de diverse routekaarten voor het Deltaplan komend half jaar verder uitwerken. Een van de eerste dingen die moet gebeuren, is het in kaart brengen van het daadwerkelijk energieverbruik van ieder gebouw in Nederland. Van daaruit kunnen we een aantal standaardmodellen ontwikkelen voor de verduurzaming van verschillende type gebouwen. Zodat iedere marktpartij niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Maar intussen zullen de deelnemers niet stil blijven zitten. Iedereen voelt de urgentie en is al bezig om stappen te zetten voor de verduurzaming van zijn vastgoed.

 

Wat verwachten jullie van de Klimaatwet die het kabinet in de maak heeft?

We hopen vooral dat de Klimaatwet leidt tot betere regelgeving die verduurzaming van gebouwen mogelijk maakt. Met bijvoorbeeld fiscale en financiƫle prikkels voor duurzame maatregelen. Het is goed dat het kabinet de verduurzaming nu zo scherp op het netvlies heeft, maar daar hoort wel een financiƫle onderbouwing bij.

Referenties

EeStairs heeft een OUTSTANDING performance geleverd in haar benadering om op de bestaande fundamenten van een niet doorgegaan werk een architectonisch hoogstandje te realiseren wat ook aan de hoogste ...
fonQ realiseert een nieuw duurzaam DC te Utrecht en verdubbeld daarmee zijn capaciteit.
Het DC beslaat 25000 m2 en wordt onder BREEAM-NL gecertificeerd.
In Wroclaw (PL) wordt een van de grootste opslag en distributiecentra van europa gebouwd.