PPS / DBFMO

Wat is Publiek Private Samenwerking (PPS)?

Bij een traditionele aanbesteding wordt een project gegund aan de partij welke tegen de laagste (eenmalige) bouwkosten dit project kan realiseren: de goedkoopste wint en na oplevering is de verhouding tussen opdrachtgever en –nemer beëindigd. De kwaliteit en prestaties van het gebouw zijn voor risico van de opdrachtgever.

Bij een PPS aanbesteding worden private partijen gevraagd een integrale oplossing aan te dragen voor een bepaalde behoefte van de publieke opdrachtgever. Er wordt niet met een bestek gewerkt, maar met een ‘output-vraag’. Het integrale karakter blijkt ook uit de (Angelsaksische) DBFMO omschrijving voor PPS wat staat voor Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Private partijen realiseren dus niet alleen het object, maar bekommeren zich ook (in meer of mindere mate, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever) om de financiering, het onderhoud, etc. In plaats van een bouwsom ontvangt men gedurende langere tijd (doorgaans tussen de 15 en 25 jaar) een beschikbaarheidsvergoeding: wordt er integraal geleverd volgens afspraak dan krijgt men betaald en anders minder of zelfs niet.

Het voordeel van een PPS aanpak is meervoudig:

Focus ligt op levensduurkosten i.p.v. eenmalige realisatiekosten (ook duurzaam dus);
Extra investering in kwaliteit mogelijk;
Opdrachtgever heeft 1 contractpartij met integrale oplossing (beheersbaar);
Opdrachtgevers kunnen zich focussen op kerntaken (risicoverdeling o.b.v. kerntaken)
Duidelijkheid over de kosten, betalen op basis van prestaties;
PPS projecten in NL: alle binnen tijd/budget opgeleverd;
Gemiddelde PPS meerwaarde ligt tussen de 10 en 20%.

Adamasgroep helpt marktpartijen met tendermanagement om een aanbesteding succesvol te doorlopen en opdrachtgevers met de aanbesteding en selectie.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

De gemeente Leusden is voornemens het onderdeel duurzaamheid meer tastbaar te maken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Gemeente De Friese Meren heeft middels een innovatieve aanbesteding de markt uitgedaagd om voor een brede school in Joure de meest economische aanbieding te doen.
Het exploiteren van een bibliotheek is in de huidige tijd geen sinecure. Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel heeft een vernieuwende visie ontwikkelt voor het concept bibliotheek.