Kostenmanagement

Binnen budget meer kwaliteit en opbrengsten!

Kostenmanagement is de manier waarmee, zelfs al in een vroege fase, kosten, kwaliteit en opbrengsten voor uw project beheerst worden. Zowel het vastgestelde budget, de kwaliteit als de opbrengsten worden geoptimaliseerd. Tevens worden investeringsbeslissingen onderbouwd zodat u altijd de juiste keuze kunt maken.

In de vroege plan fase wordt ontbrekende informatie wordt aangevuld door aannamen. Deze aannamen zijn gebaseerd op de opgedane kennis door Adamasgroep in gerealiseerde projecten en studies. Om proactief te sturen neemt de kostenmanager deel aan het ontwerp traject. Gezamenlijk worden budget en de gewenste kwaliteit en de beoogde opbrengsten vastgesteld. Tijdens het ontwerp traject wordt door snelle haalbaarheidsstudies, variantenstudies, risicoanalyses, levensduurkosten berekeningen controle gehouden op de verhouding tussen de kosten, de kwaliteit en de opbrengsten van uw project.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

De gemeente Leusden is voornemens het onderdeel duurzaamheid meer tastbaar te maken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Gemeente De Friese Meren heeft middels een innovatieve aanbesteding de markt uitgedaagd om voor een brede school in Joure de meest economische aanbieding te doen.
Het exploiteren van een bibliotheek is in de huidige tijd geen sinecure. Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel heeft een vernieuwende visie ontwikkelt voor het concept bibliotheek.