Projectmanagement

Met projectmanagement beheersen wij uw projecten!

Project management is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Voor het beheersen van alle aspecten in het projectmanagement wordt de GROTIK methode gehanteerd. De aspecten zijn: Geld, , Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.

De toekomstige sfeer, uitstraling en gebruikerswensen zijn vertaald naar technische en ontwerpuitgangspunten welke zijn vastgelegd in een programma van eisen, een masterplan, een plan van aanpak.

De manager van Adamasgroep houdt dit masterplan tegen het licht van de praktijk. Wat gedefinieerd is, wordt bewaakt. Hij overlegt met de architect, adviseurs, gebruikers en opdrachtgever, begeleidt de aanbestedingstrajecten, houdt toezicht op de bouw en toetst beheer- en onderhoudsplannen aan de praktijk. Kortom, hij borgt door monitoring, overleg en communicatie de tijd, geld, risico’s en kwaliteitskaders van de verschillende stappen in het bouwproces.

Op cruciale peilmomenten koppelt hij terug naar de opdrachtgever.

Wordt er nog gewerkt conform de uitgangspunten? Hebben we het nog over het zelfde? Zijn er veranderende inzichten? Wat betekent dat voor de randvoorwaarden, voor de bouw, voor het beheer? Door optimale sturing zorgt hij ervoor dat alle resultaten controleerbaar zijn en worden getoetst aan de wensen die zijn vastgelegd. Door optimale communicatie creëert hij duidelijkheid in een complex proces.

Zo zorgt Adamasgroep voor een efficiënte voortgang.

Het succes van het project wordt bepaald doordat kwaliteit van het ontwerp gekoppeld wordt aan proactieve projectbeheersing. Adamasgroep ontzorgd u met behoud van kwaliteit.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

De gemeente Leusden is voornemens het onderdeel duurzaamheid meer tastbaar te maken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Gemeente De Friese Meren heeft middels een innovatieve aanbesteding de markt uitgedaagd om voor een brede school in Joure de meest economische aanbieding te doen.
Het exploiteren van een bibliotheek is in de huidige tijd geen sinecure. Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel heeft een vernieuwende visie ontwikkelt voor het concept bibliotheek.