Haalbaarheid

Veel traditionele haalbaarheidsstudies slagen er niet in om tot juiste investeringsbeslissingen te komen.

Een van de problemen is dat kosten tijdens de exploitatie niet worden meegenomen in de haalbaarheidsstudie. Vooral bij duurzaamheid is de exploitatie van belang. Life Cycle Costs (LCC) is een methodiek die wordt gebruikt bij planning, aanbesteding en andere activiteiten om een schatting van de investering van een ontwikkeling, de aanschaf, de exploitatie, de instandhouding en de afstoting gedurende de levensduur van het gebouw te maken. Voorbeelden om deze techniek te gebruiken zijn: bij de besluitvorming over de te volgen huisvestingstrategie, over het ontwerp of voor het afleiden en sturen van de financiƫle planning voor de lange termijn.

Adamasgroep helpt u om tot een juiste investeringsbeslissing te komen.

De verschillende mogelijke producten zijn:
haalbaarheid- en variantenstudies
budgetteren
exploitatiekosten
grondexploitatie
investeringskosten
second opinion
elementenraming
levensduurkosten (LCC / LCE / TCO / MAN12)
risicoanalyse

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

De gemeente Leusden is voornemens het onderdeel duurzaamheid meer tastbaar te maken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Gemeente De Friese Meren heeft middels een innovatieve aanbesteding de markt uitgedaagd om voor een brede school in Joure de meest economische aanbieding te doen.
Het exploiteren van een bibliotheek is in de huidige tijd geen sinecure. Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel heeft een vernieuwende visie ontwikkelt voor het concept bibliotheek.