Communicatie, visualisatie en participatie

Verminderen van faalkosten

Communicatie is een circulair proces waarin gemakkelijk misverstanden ontstaan. Miscommunicatie is de grootste oorzaak van faalkosten in de bouw. Het bouwproces is wat betreft aantal partijen en deelprocessen bijzonder complex. Al deze min of meer losse partijen en processen moeten gecoördineerd en op elkaar worden afgestemd.

Visualisatie

Niet iedere betrokkene heeft ervaring met bouwtekeningen en bouwtechnische termen. Door visualisatie laten wij zien wat gebruikers kunnen verwachten zodat het begrip wordt bevorderd. Visualisaties gebruiken wij in workshops, rapportages en presentaties.

Participatie

Wij laten graag gebruikers meepraten over hun nieuwe huisvesting. Zij gaan het immers gebruiken en hebben essentiële ervaring met het gebruik. Zo organiseren wij interactieve workshops met vertegenwoordigers uit alle lagen van en rond de organisatie. Hiermee wordt de participatie van de betrokkenen gewaarborgd.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

De gemeente Leusden is voornemens het onderdeel duurzaamheid meer tastbaar te maken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Gemeente De Friese Meren heeft middels een innovatieve aanbesteding de markt uitgedaagd om voor een brede school in Joure de meest economische aanbieding te doen.
Het exploiteren van een bibliotheek is in de huidige tijd geen sinecure. Stichting Regiobibliotheek Lek & Ijssel heeft een vernieuwende visie ontwikkelt voor het concept bibliotheek.