Subsidie: EIA / MIA / Vamil

Duurzaam ontwikkelen is een gunstige investeringsstrategie.

Uw duurzame ontwikkeling is slim te optimaliseren met de subsidies EIA, MIA en Vamil. Adamasgroep optimaliseert uw investeringsstrategie door de kennis van en ervaring met duurzaam ontwikkelen en het slim gebruik maken van de subsidie mogelijkheden te combineren.

Duurzaam ontwikkelen wordt sinds enige jaren vanuit de rijksoverheid gestimuleerd door middel van een drietal fiscale faciliteiten, te weten:
Energie-investeringsaftrek (EIA, art. 3.42 IB 2001),
Milieu-investeringsaftrek (MIA, art. 3.41 IB 2001) en
vervroegd willekeurig afschrijven tot 75% (Vamil, art. 3.31 IB 2001).

De subsidie EIA en MIA bestaan uit extra fiscale aftrekposten. De Vamil maakt gebruik van vervroegde fiscale afschrijving van bedrijfsmiddelen zodat liquiditeitsvoordeel behaald wordt. Deze subsidies genereren extra budget voor uw project waarvan een deel weer dient te worden geïnvesteerd om aan de voorwaarden te voldoen. Uw project moet namelijk BREEAM-NL gecertificeerd worden zodat duurzaamheid gegarandeerd wordt. Bijkomend effect is dat de kwaliteit en waarde aanzienlijk verbeterd worden.

Adamasgroep onderscheid zich door slim gebruik te maken van de subsidies in uw duurzame ontwikkeling.

Voor specialistische kennis met betrekking tot bijvoorbeeld fiscaliteit maakt Adamasgroep gebruik van specialisten.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...