Prestatiecontract: Energy Service Company (ESCo)

Prestatiecontract: Energy Service Company (ESCo)

Prestatiecontracten garanderen duurzaamheid.

Energie Service Companies (ESCo’s) zijn gespecialiseerd in de realisatie van energiebesparing bij gebouwen. Een ESCo kan budget neutraal een besparing realiseren van 20-50% met een terugverdientijd tussen de 7 en 10 jaar.

Een ESCo verleent energiediensten aan de eindgebruiker waarbij een mate van financieel risico geaccepteerd wordt in ruil voor rendement. Een ESCo laat zich betalen voor zijn diensten door middel van een prestatiecontract. Om tot een prestatiecontract te komen moet de uitgangsituatie worden vastgesteld en moet worden bepaald hoe de besparing wordt gemeten.

Een ESCo richt zich nadrukkelijk niet alleen op de installatie en bouwtechnische aspecten maar ook op de besparing door gedrag. De ESCo maakt gebruikers bewust van de effecten van hun gedrag op het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. Verder is monitoring van het energiegebruik nodig om de ESCo te kunnen afrekenen op zijn prestaties. Het monitoren van energiegebruik leidt tot meer kennis over het gebruik en brengt besparingsmogelijkheden aan het licht.

 

 

Om de prestatie te meten wordt een uitgangssituatie bepaald. Belangrijk daarbij is het vaststellen van het verbruik tijdens het basisjaar (of jaar 0). Dit is nodig in verband met de verrekening. Bij het vaststellen van de uitgangssituatie is het van belang dat beide partijen achter het resultaat staan. Ook moet er bepaald worden welke correcties worden doorgevoerd tijdens de contractperiode.

Adamasgroep behartigt uw belangen bij het optuigen van ESCo’s.

Adamasgroep begeleidt het proces om te komen tot contractuele afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ruime ervaring van Adamasgroep en haar strategische partners. Het verloop van het proces wordt hieronder toegelicht.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

EeStairs heeft een OUTSTANDING performance geleverd in haar benadering om op de bestaande fundamenten van een niet doorgegaan werk een architectonisch hoogstandje te realiseren wat ook aan de hoogste ...
fonQ realiseert een nieuw duurzaam DC te Utrecht en verdubbeld daarmee zijn capaciteit.
Het DC beslaat 25000 m2 en wordt onder BREEAM-NL gecertificeerd.
In Wroclaw (PL) wordt een van de grootste opslag en distributiecentra van europa gebouwd.