Quickscan BREEAM

Duurzaamheid meetbaar maken met BREEAM

Als u van plan bent een nieuwe vastgoed ontwikkeling te realiseren of uw bestaande vastgoed wilt verduurzamen, is het verstandig om vooraf de mogelijkheden voor certificeren en de randvoorwaarden in kaart te brengen. Dit kunnen wij voor u doen middels een korte verkenning.

In een korte sessie kunnen wij samen met u de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het certificeren van uw vastgoed op basis van BREEAM bekijken. Op basis van een gesprek en de info die u aanlevert, maken wij een realistisch inschatting van de kansen en risico’s voor certificeren. Dit resulteert in een advies omtrent ontwerpuitgangspunten voorzien van een kostenraming en een toelichting van de subsidiemogelijkheden.

Doordat BREEAM vooral ook een ontwerptool, betekend dat hoe vroeger in het traject over duurzaamheid nagedacht wordt, hoe hoger de score voor BREEAM is tegen relatief weinig meerkosten. Mocht u toch pas later in een ontwikkeltraject een BREEAM-NL certificering overwegen dan weten wij als geen ander hoe dit praktisch te implementeren is.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Referenties

Onlangs ontving Bieze Food Group het BREEAM-NL Outstanding-certificaat (5-sterren) voor de gerealiseerde uitbreiding van haar distributiecentrum. Het BREEAM certificaat wordt afgegeven voor gebouwen d ...
Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...