Shimano Europe behaalt WELL Pre-certificering ‘Zilver’

Adamasgroep heeft op 23 september jongstleden de WELL Pre-certificering op zilveren niveau uitgereikt aan Shimano Europe Group voor hun hoofdkantoor op de High Tech Campus Eindhoven. Het certificaat is gebaseerd op de ingediende projectdocumentatie.

De volgende stap is de onsite WELL performance testing, die in november 2020 zal worden uitgevoerd. Na het succesvol afronden van de binnenklimaat kwaliteitstesten zal Shimano het definitieve WELL-certificaat behalen. Shimano behaalde reeds een BREEAM Excellent certificaat voor het gebouw.

Distributiecentrum Scherpenhuizen het meest duurzame pand in Nederland

De firma Scherpenhuizen is gespecialiseerd in im- en export, groothandel verpakken, op- en overslag en distributie van groente, fruit en exoten. Al 40 jaar zijn wij dagelijks in de weer om de wensen van onze klanten te vervullen. Begonnen als traditionele veilingkoper, hebben wij ons inmiddels ontwikkeld tot een moderne vers leverancier, die met een hoge mate van klantoriëntatie het volledige groene assortiment levert.

Halverwege december 2017 heeft Scherpenhuizen het BREEAM-certficaat Outstanding voor haar nieuwe DC in Eindhoven mogen ontvangen. Afgelopen vrijdag heeft de officiële uitreiking van dit certificaat plaatsgevonden. De heer Wilco Smits heeft namens de Adamasgroep in het bijzijn van alle bouwpartners en het interne bouwteam het certificaat aan Martin Scherpenhuizen overhandigd met een uitgebreide toelichting waarom deze prestatie uniek is.

Smits: ”Gelet op de behaalde score van 91.01% is het pand van Scherpenhuizen momenteel het meest duurzame pand in geheel Nederland”.

“Hiermee is Scherpenhuizen het eerste én vooralsnog het enige AGF-bedrijf in Nederland wat op dit niveau opereert. Dit was in december 2017 al bekend. Echter, nu blijkt dat we ons bevinden in zelfs het meest duurzame pand van geheel Nederland, ben ik logischerwijze nog trotser op de gerealiseerde prestatie. Immers binnen een tijdsbestek van  minder dan 1 jaar een nieuw pand neerzetten, een verhuizing regelen in de piek van het seizoen én dan ook nog het meest duurzame pand in Nederland bouwen, dat is Scherpenhuizen!”, aldus Martin Scherpenhuizen.

Deze erkenning krijg je niet zomaar. Het nieuwe DC welke vorig jaar is opgeleverd wordt volledig verlicht met Leds en heeft geen gasaansluiting. De koeling draait op zonnepanelen, waarmee het bedrijf het grootste deel van het jaar zelfvoorzienend is. Er zijn diverse oplaadpunten voor elektrische auto’s. De hoogwaardige restwarmte uit de koeling wordt gebruikt om de krattenwasserij te voorzien. De laagwaardige restwarmte om het kantoor te verwarmen met betrekking tot de klimaatinstallatie. Het grijs water (regenwater) wordt hergebruikt en het fundament van het pand bestaat uit een combinatie van gerecyclede grond en vermalen puin van het vorige gebouw. Last but not least is er een bijenhotel op het dak, waardoor de honingaanvoer voor de kantine op peil blijft”

Martin vervolgt zijn verhaal: “Het zit in onze genen. We krijgen met dit certificaat niet meer omzet of een hogere prijs bij onze Retail klanten, maar we willen gewoon de beste zijn en dat geldt ook voor duurzaam werken. Daarmee scheppen we tevens een aangename werkomgeving voor onze medewerkers; uiteindelijk betaalt zich dat ook uit. Wij doen investeringen alleen als ze economisch verantwoord zijn en voor al deze investeringen gelden realistische terugverdientijden.  Nu we de hoogste score in duurzaamheid met ons gebouw hebben bereikt met BREEAM Outstanding willen we ook de volgende stap nemen in ons personeelsbeleid. Met de focus welke we hebben ingezet in  ‘mensen voorop’ streven we naar een waardering hiervan in de zin van een ranking als ‘beste werkgever in Noord-Brabant’.”

Het DC heeft een totale vloeroppervlakte van 40.000 m2, bestaande uit een hal van 34.000 m2 en een mezzanine van 6.000 m2. Het pand telt maar liefst 57 docks. In het pand zijn 20 leegfust aan- en afvoerlijnen, 2 palletiseerders met een capaciteit van 60 pallets per uur en een boxenwasmachine met een capaciteit van 100 boxen per uur. Het CO2 neutrale kantoor heeft een oppervlakte van 3250 m2, dit alles op een perceel van 70.000m2. In het pand zitten 450 lockers, 200 m2 aan sanitaire ruimtes, 200 m2 vergaderruimtes, 450 m2 kantine en een buitenterras van 150 m2.  Boven op het dak staan 1.600 zonnepanelen en zoemen 60.000 bijen rond, zo laat het bedrijf weten.

De BREEAM beoordelingsrichtlijn (2014) kent 9 categorieën waarvan hieronder de samenvatting. De heer Smits geeft vervolgens een toelichting op de afzonderlijke categorieën aan de aanwezigen.

MANAGEMENT 93,75%

In deze categorie is een hoge score behaald doordat er tijdens het ontwerpproces veelvuldig overleg met gebouwgebruikers is geweest om te komen tot een optimaal ontwerp. De duurzame bouwplaats met bijvoorbeeld uitgebreide monitoring van energiegebruik tijdens de bouw, uitgebreide afvalscheiding en het verwerken van duurzaam bouwplaatshout hebben hieraan bijgedragen. Tevens is er met ontwerpen rekening gehouden met het onderhoudsgemak van de installaties en het gebouw.

GEZONDHEID EN COMFORT 85,23%
In het gebouw is een gezond klimaat gecreëerd, door zorg te dragen voor voldoende daglichttoetreding, HF verlichting en door voldoende luchtverversing en het toepassen van afwerkingsmaterialen met een lage emissie van vluchtige organische stoffen.

ENERGIE 88,46%
Het gebruik van restwarmte van de koelinstallaties, energiezuinige LED verlichting en de pv installatie op het dak maken het kantoor en bedrijfsbureau energieneutraal.
In het gebouw zijn de relevante gebiedszones sub-bemeterd zodat het energiegebruik van deze zones bewaakt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

TRANSPORT 91,72%
Scherpenhuizen biedt een bedrijfsbusdienst aan en werknemers worden gestimuleerd om te carpoolen of met alternatief vervoer te komen. Verder zijn er 16 laadpunten gerealiseerd voor het opladen van electrische voertuigen. Er is een vervoersinformatiepunt aanwezig met actuele reisinformatie voor bezoekers en gebouwgebruikers. Er is separate ruimte gecreëerd voor het manoeuvreren van het toeleverend verkeer zodat het overige verkeer ook een veilige toegang tot het gebied heeft.

WATER 100%
De sanitaire voorzieningen zijn waterbesparend uitgevoerd. Het waterverbruik wordt gemonitord om dit verbruik te kunnen reduceren. Een lekdetectiesysteem is geïnstalleerd om waterlekkages tijdig te ontdekken, en er wordt grijswater opgevangen en gebruikt om wc’s door te spoelen.

MATERIALEN 83,17%
Er zijn bouwmaterialen met een lage milieu-impact en een verantwoorde onderbouwde herkomst verwerkt zoals bijv. kingspan sandwichpanelen. Er zijn beschermende maatregelen genomen, zodat op kwetsbare plekken geen beschadigingen aan het gebouw ontstaan.

AFVAL 100%
Er is veel aandacht besteed aan afvalmanagement op de bouwplaats, er zijn maar liefst 13 verschillende afvalstromen ontstaan, waarvan ruim 90% wordt gerecycled. Er is immobilisatie gebruikt voor het optoppen van het terrein.
En er is opslagruimte gecreëerd bij het gebouw tbv het gescheiden opslaan van herbruikbaar afval.

LANDGEBRUIK EN ECOLOGIE 72,73%
Tijdens de bouw is rekening gehouden met aanwezige planten en dieren en is er gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.
Op de locatie zijn vogel- en vleermuiskasten, insectenhotels en bijenkasten gerealiseerd en er is insecten aantrekkende beplanting aangebracht.

VERVUILING 66,67%
Er is een duurzame koelinstallatie gerealiseerd waarbij alleen CO2 en ammoniak als koelmiddelen gebruikt zijn. Verwarming van de kantoren gebeurt middels gebruik van restwarmte van de koeling. Hierdoor is er geen gasinstallatie waardoor er ook geen NOX uitstoot is. Olie en benzine afscheiders zijn in hoog risico gebieden opgenomen ter voorkoming van oppervlaktewatervervuiling.

Bij elkaar resulteert dit in een score van 91,01% waarmee dit het meest duurzame project is in Nederland volgens de huidige BREEAM Beoordelingsrichtlijn 2014.

De heer Smits: Gefeliciteerd met dit fantastisch resultaat!

 

Referenties

Een toekomstbestendig gebouw waarin duurzaamheid, vakmanschap en innovatie als rode draad zullen blijven gelden als fundament voor het bouwen, onderhouden en restaureren van leef- en werkomgevingen.
Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...
Met innovatieve bouwmethodes en milieubesparend bouwen is het pand klaar voor de toekomst!