BREEAM Communities certificaat voor SILO in Jaworzno te Polen

Een tussentijds BREEAM Communities certificaat werd op 16 juli 2020 verkregen voor het 19 ha woningbouwproject ‘SILO’ in Jaworzno, Polen. Jaworzno ligt tussen de steden Krakau en Katowice.

Geplande snelle treinverbindingen maken de nieuwe wijk aantrekkelijk voor jonge huishoudens uit beide steden. SILO is een voormalig cementfabrieksterrein. De resterende silo’s zullen worden hergebruikt en fungeren als een focuspunt in de nieuwe gemeenschap.

De nieuwe woningen zullen warmte uit bodemwarmtewisselaars en elektriciteit uit PV-panelen halen. Geïnspireerd door de voorbeelden uit Kopenhagen zal het regenwater worden gebruikt in de landschapsarchitectuur. Het regenwater wordt op vele punten opgevangen en later gevoed met de kleine waterstroom tussen het terrein en het aangrenzende bos.

Referenties

Van zichtbaarheid en innovatieve mogelijkheden tot co-creatie. Met de nieuwbouw van de fysieke en virtuele werkplek komen de 5 pijlers van Bolidt samen: ontwikkelen, productie, marketing, sales en app ...
Met innovatieve bouwmethodes en milieubesparend bouwen is het pand klaar voor de toekomst!
In het geografische hart van Nederland ligt het distributiecentrum van Mainfreight. Een pand gebouwd om de klant optimaal te bedienen!